År

Tittel

Sektorer

Kommuner

Fylke

Søkt beløp

Tildelt beløp

Status

Total

Fylkesmannen vurderer dette som et godt prosjekt

Fylkesmannens vurdering (hold musen over ikonet)